O pravilima privatnosti

Jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, NATURPRODUKT d.o.o. za trgovinu (dalje u tekstu: NATURPRODUKT), Ulica Franje Lučića 23, Zagreb, OIB: 90507671771, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080001847, kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako NATURPRODUKT prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su dostupni korištenjem web stranice: www.naturprodukt.hr.

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi NATURPRODUKT, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti NATURPRODUKT sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

NATURPRODUKT je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, NATURPRODUKT je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

NATURPRODUKT kao pružatelj usluga web stranice www.naturprodukt.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

NATURPRODUKT d.o.o.
Ulica Franje Lučića 23
10000 Zagreb
OIB: 90507671771

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: gdpr@naturprodukt.hr ili na adresu NATURPRODUKT d.o.o., Ulica Franje Lučića 23, 10000 Zagreb.

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

 • prilikom vaše registracije NATURPRODUKT će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i dr.
 • u trenutku kada pristupite stranici www.naturprodukt.hr prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 • kupac odnosno korisnik naše stranice unosom svojih osobnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca na www.naturprodukt.hr. Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Za kupnju su svakako nužni podaci o vašem imenu, prezimenu, adresi, državi, broju telefona, e-mail adresi, načinu plaćanja (IBAN), adresi dostave.
 • Stvaranje korisničkog računa i upravljanje njime. Informacije prikupljene prilikom stvaranja korisničkog računa na web-mjestima / u aplikacijama društva NATURPRODUKT, prilikom prijave putem društvenih mreža i u našim trgovinama. Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati: ime i prezime; spol, adresu e-pošte, kućnu adresu, telefonski broj, fotografiju, datum rođenja ili dobnu skupinu, ID, korisničko ime i zaporku i dr.
 • situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici www.naturprodukt.hr koje su vam prikazane,
 • kada kupite naš proizvod radi izvršenja ugovora podatke o vašem imenu, prezimenu i adresi dostave podijelit ćemo s našim partnerima koji u naše ime i za naš račun vrše usluge dostave,
 • kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 • kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 • U sklopu prikupljanja podataka postoje obavezna polja koja su označena zvjezdicama ako su nam ti podaci potrebni za: izvršenje ugovora (npr. za potrebe dostave proizvoda koje ste kupili putem web-mjesta/aplikacija), pružanje usluge koju ste zatražili (npr. slanje biltena) ili Ispunjavanje zakonskih zahtjeva (npr. izdavanje računa).
 • Neispunjavanje polja označenih zvjezdicom može utjecati na našu mogućnost pružanja usluga i proizvoda.
 • kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,
 • kada sudjelujete u našim nagradnim igrama obrađivat ćemo podatke ovisno o vrsti nagradne igre, a o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti u samim pravilima nagradne igre. Podaci koji se mogu obrađivati su primjerice ime, prezime, adresa za slanje nagrade,
 • kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita.
 • Pretplata na bilten i promidžbene sadržaje. Podaci mogu uključivati: ime i prezime, adresu e-pošte, profil na društvenoj mreži i dr. Slanje promidžbenih sadržaja (ako ste to zatražili) mogu biti prilagođeni vašem „profilu” na temelju vaših osobnih podataka koji su nam poznati i vaših preferencija (uključujući lokaciju vaše omiljene trgovine);
 • Informacije prikupljene tijekom upotrebe aplikacija i/ili uređaja (ime i prezime, adresa e-pošte, lokacija, datum rođenja i dr.) Za pružanje usluge koju ste zatražili (na primjer, virtualno isprobavanje proizvoda, kupnja proizvoda putem aplikacije ili web-mjesta e-trgovine; savjeti i obavijesti u vezi s korištenjem proizvoda), analizu značajki vaše dobrobiti i preporuku odgovarajućih proizvoda (uključujući proizvode po mjeri, pružanje proizvoda i preporuka.

NATURPRODUKT preporuča svim kupcima ili korisnicima stranice da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve. Upotrijebite lozinku od barem osam znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom svakih šest mjeseci).

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: naturprodukt@naturprodukt.hr ili na adresu NATURPRODUKT d.o.o., Ulica Franje Lučića 23, 10000 Zagreb.Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama i dr.).

Podatke prikupljamo i primamo putem naših web-mjesta, formulara, aplikacija, uređaja, proizvoda društva NATURPRODUKT, stranica marke na društvenim mrežama ili na druge načine. Ponekad nam ih dajete izravno (npr. kad stvarate korisnički račun, kad nam se obraćate, kad kupujete putem naših web-mjesta/aplikacija), ponekad ih mi prikupljamo (npr. upotrebljavamo kolačiće da bismo razumjeli kako upotrebljavate naša web-mjesta/aplikacije), a ponekad primamo podatke od trećih osoba, uključujući druge subjekte s kojima poslujemo.

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

NATURPRODUKT u trenutku plaćanja na stranici www.naturprodukt.hr kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornih partnera NATURPRODUKT kao Izvršitelja obrade ili Samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja vaših podataka.

U gore navedenu svrhu vaši osobni podaci kao kupca (npr. ime i prezime kupca, adresa kupca, podaci s kartice kupca) su privremeno pohranjeni kod pružatelja usluga procesuiranja i naplate (Visa, Maestro, MasterCard) koji te podatke pohranjuje u skladu s najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka.

Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se sa kartičnom kućom odnosno bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.

NATURPRODUKT ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica.

NATURPRODUKT upozorava kupce da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Dakle, da sažmemo sve navedeno, vaše osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas bilo da biste sklopili s nama ugovor, da bismo izvršili radnju na vaš zahtjev, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada želite biti naš registrirani korisnik.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti NATURPRODUKT i/ili naši pouzdani partneri.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, prezime te adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga.

Ponekad od Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: podaci o obrazovanju, datum rođenja, spol, kontakt, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružate pri ispunjavanju obrazaca na www.naturprodukt.hr, prilikom plaćanja na www.naturprodukt.hr ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, vašu povijest kupnje naših proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Također, prikupljamo osobne podatke koje nam pružate prilikom popunjavanja online obrazaca.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici www.naturprodukt.hr
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od NATURPRODUKT zatražiti sljedeće:

da vam omogući pristup vašim osobnim podacima Imate pravo dobiti od NATURPRODUKT potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.
Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
zatražiti ispravak pogrešnih podataka Imate pravo ishoditi od NATURPRODUKT ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
zatražiti brisanje osobnih podataka Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, NATURPRODUKT bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza.
Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od NATURPRODUKT ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava) Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja NATURPRODUKT.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte NATURPRODUKT d.o.o. na e-mail: naturprodukt@naturprodukt.hr ili na adresu NATURPRODUKT d.o.o., Ulica Franje Lučića 23, 10000 Zagreb.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što NATURPRODUKT razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. NATURPRODUKT će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju NATURPRODUKT na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li NATURPRODUKT podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

NATURPRODUKT surađuje s drugim društvima. Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun NATURPRODUKT. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga u i izvan web trgovine. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun NATURPRODUKT mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji. u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

NATURPRODUKT prenosi osobne podatke izvan EGP-a samo na siguran način i u skladu sa zakonom.

Koliko dugo će NATURPRODUKT zadržati vaše osobne podatke?

NATURPRODUKT neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, osim u slučajevima kada je zakonom propisan rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore potrošača čuvat ćemo 1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, podatke vezane uz nagradne igre čuvat ćemo 5 godina, dok ćemo podatke o računima čuvati 11 godina).

Da bismo odredili razdoblje zadržavanja podataka vodimo se sljedećim kriterijima:

 • Ako kupujete proizvode i usluge, pohranjujemo vaše osobne podatke u trajanju ugovornog odnosa;
 • Ako sudjelujete u promotivnoj ponudi, pohranjujemo vaše osobne podatke u trajanju promotivne ponude;
 • Ako nam se obratite s upitom, pohranjujemo vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita;
 • Ako stvarate korisnički račun, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne zatražite brisanje računa ili nakon razdoblja neaktivnosti (ne postoji aktivna interakcija s markama) određenog u skladu s lokalnim propisima i smjernicama;
 • Ako ste pristali na izravan marketing, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon razdoblja neaktivnosti (ne postoji aktivna interakcija s markama) određenog u skladu s lokalnim propisima i smjernicama;
 • Kad se kolačići pohranjuju na vaše računalo, pohranjujemo ih dok služe svrsi (npr. u trajanju sesije za kolačiće košarice ili ID-ja kolačića) ili u trajanju određenom u lokalnim propisima i smjernicama;

Kad nam vaši osobni podaci više nisu potrebni, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama, itd…).

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, NATURPRODUKT koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje NATURPRODUKT prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.naturprodukt.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

NATURPRODUKT nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

NATURPRODUKT prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. NATURPRODUKT odnosno odgovorne osobe imenovane od strane NATURPRODUKT imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, NATURPRODUKT ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

NATURPRODUKT koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php
INSTAGRAM ONLINE https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
ZA INSTAGRAM:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

NATURPRODUKT zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Prikazane cijene su preračunate po fiksnom tečaju u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK